Besøksadresse:

Bruksveien 2

1367 Snarøya               

 

 

Telefon:

 

Styrer: Else Boland:      932 32 100  

Barnehagen:                 913 22 783

 

 

E- post:

 

tusseladdene@yahoo.com