Velkommen til barnehagen vår!

 

Vi holder til i Bruksveien 2, like ved siden av SPAR butikken.

Der jobber det 3 pedagogiske medarbeidere:

Karoline (100%), Beate (70%) og Else (pedagogisk leder).

Hos oss går 8 barn i alderen 0-3 år.

Vi har god kapasitet og erfaring med oppstart av barn fra 8-10 mnd. alder.

 

Familiebarnehagens særlige kvaliteter ligger i den nære kontakten mellom barnehage og hjem, de små gruppene som bidrar til at hvert barn blir sett og fulgt opp, og stabilt, forutsigbart personale. Vi ønsker at foreldrene skal kunne påvirke barnas hverdag i størst mulig grad, og baserer mye av planleggingen på foreldrenes innspill og tilbakemeldinger. Vi arrrangerer to foreldremøter pr. år og ett evalueringsmøte på våren. Vi har foreldresamtaler på høsten og våren.

Ved å ha en liten gruppe på 8 barn vil det være mindre sjanse for sykdom.

Tusseladden familiebarnehage har fokus på sunn og variert mat i barnehagen. Vi serverer varmmat tre/fire ganger i uken. Frukt og grønnsaker serveres til alle måltider.

Vi er opptatt av at barna skal få varierte utfordringer og opplevelser, vi har derfor fast turdag hver uke og andre steder som bidrar til utforskning og læring. Leken ute er forskjellig fra leken inne og bidrar til nye muligheter og læringsopplevelser for barna. Vi er opptatte av utetid såvel som innetid.

Fokusområde for hele året er sosial kompetanse. Vi er særlig opptatte av at barna som går hos oss får oppleve fellesskapsfølelse og gode erfaringer fra å være sammen med andre. Det handler blandt annet om å få delta i lek, bli sett for den du er, å bli anerkjent i følelser og uttrykk og få hjelp til å inngå i samspill med andre. Vi mener at organiseringen vår gjør oss ekstra godt egnet til å oppfylle disse kravene for barna.

All kontakt med foreldre foregår muntlig eller via mail, denne hjemmesiden er kun ment som en introduksjon til barnehagen vår og vil ikke bli oppdatert jevnlig.