Informasjon om barnehageopptak

Tusseladden Familiebarnehage er med i samordnet opptak. Ønsker du å søke om plass for ditt barn hos oss, så gjøres dette elektronisk til Bærum kommune.

 

 

 Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. Mars 


Vi henstiller alle til å søke på nett:

www.baerum.kommune.no/barnehager